Texture là gì? Nghĩa của từ Texture trong y khoa y học y sinh là gì?

0
241
Texture là gì? Nghĩa của từ Texture trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Texture là gì? Nghĩa của từ Texture trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/‘tekst∫ə(r)/

Sự dệt; lối dệt (cách sắp đặt các sợi trong một tấm vải)

Vải

Kết cấu (bề ngoài hoặc cảm giác khi sờ vào của một bề mặt.. nhận biết được độ dày, cứng, mịn.. của vật)

Kết cấu, bố cục (bài thơ..)

Làm bề mặt (mịn, nhẵn, nhám..)

kết cấu (của vật hoặc ảnh)

cấu tạo bề mặt

mặt cấu tạo

vân (bề mặt)

hoa văn

kết cấu

kiến trúc

mặt gia công

vân

cấu tạo

cấu trúc

độ đặc

tính nhất quán

vải

noun

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE