Telemonitoring là gì? Nghĩa của từ Telemonitoring trong y khoa y học y sinh là gì?

0
158
Telemonitoring là gì? Nghĩa của từ Telemonitoring trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Telemonitoring là gì? Nghĩa của từ Telemonitoring trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

theo dõi từ xa

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE