Teleconsultation là gì? Nghĩa của từ Teleconsultation trong y khoa y học y sinh là gì?

0
75
Teleconsultation là gì? Nghĩa của từ Teleconsultation trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Teleconsultation là gì? Nghĩa của từ Teleconsultation trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

hội chẩn y tế từ xa

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE