Tadpole tail sign là gì? Nghĩa của từ Tadpole tail sign trong y khoa y học y sinh là gì?

0
143
Tadpole tail sign là gì? Nghĩa của từ Tadpole tail sign trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Tadpole tail sign là gì? Nghĩa của từ Tadpole tail sign trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

một cụm từ thường được sử dụng để miêu tả mẫu ảnh mode-B tạo ra từ quá trình kiểm tra siêu âm một vùng, như một u nang bao quanh (walled cyst), nơi có sự suy giảm cao hơn ở gần bờ ngang và có sự suy giảm thấp hơn ở phía giữa của vùng. Trên ảnh, phần tín h

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE