Syringe rectal infant – rubber bulb hard là gì? Nghĩa của từ Syringe rectal infant – rubber bulb hard trong y khoa y học y sinh là gì?

0
158
Syringe rectal infant – rubber bulb hard là gì? Nghĩa của từ Syringe rectal infant – rubber bulb hard trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Syringe rectal infant – rubber bulb hard là gì? Nghĩa của từ Syringe rectal infant – rubber bulb hard trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Qủa thụt sơ sinh 30ml

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây: