Syringe disposable là gì? Nghĩa của từ Syringe disposable trong y khoa y học y sinh là gì?

0
202
Syringe disposable là gì? Nghĩa của từ Syringe disposable trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Syringe disposable là gì? Nghĩa của từ Syringe disposable trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Bơm tiêm một lần

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE