Syringe annul machine là gì? Nghĩa của từ Syringe annul machine trong y khoa y học y sinh là gì?

0
151
Syringe annul machine là gì? Nghĩa của từ Syringe annul machine trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Syringe annul machine là gì? Nghĩa của từ Syringe annul machine trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Máy huỷ bơm kim tiêm

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE