Syringe annul apparatus là gì? Nghĩa của từ Syringe annul apparatus trong y khoa y học y sinh là gì?

0
164
Syringe annul apparatus là gì? Nghĩa của từ Syringe annul apparatus trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Syringe annul apparatus là gì? Nghĩa của từ Syringe annul apparatus trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Thiết bị huỷ bơm kim tiêm

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE