Synoptophore là gì? Nghĩa của từ Synoptophore trong y khoa y học y sinh là gì?

0
206
Synoptophore là gì? Nghĩa của từ Synoptophore trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Synoptophore là gì? Nghĩa của từ Synoptophore trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/sinɔp’tɔfɔ:/

bộ khám và chữa mắt lé

Máy đo lực

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE