Synchrotron là gì? Nghĩa của từ Synchrotron trong y khoa y học y sinh là gì?

0
91
Synchrotron là gì? Nghĩa của từ Synchrotron trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Synchrotron là gì? Nghĩa của từ Synchrotron trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/‘siηkroutrɔn/

(vật lý) Xincrôtron

syncrotron

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE