Synchrocyclotron là gì? Nghĩa của từ Synchrocyclotron trong y khoa y học y sinh là gì?

0
144
Synchrocyclotron là gì? Nghĩa của từ Synchrocyclotron trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Synchrocyclotron là gì? Nghĩa của từ Synchrocyclotron trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/¸siηkrou´saiklə¸trɔn/

(vật lý) Xincrôxinclôtron

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE