Swept gain là gì? Nghĩa của từ Swept gain trong y khoa y học y sinh là gì?

0
188
Swept gain là gì? Nghĩa của từ Swept gain trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Swept gain là gì? Nghĩa của từ Swept gain trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

một quá trình ở đó bộ khuếch đại nhận được tăng lên tuỳ theo thời gian kể từ khi xung truyền đến khi dội lại đầu dò nhiều hay ít: tín hiệu dội được tạo ra từ vật phản xạđầu đầu dò được khuếch đại lớn hơn tín hiệu dội xuất phát từ những vật phản xạ ở gần

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE