Suspension là gì? Nghĩa của từ Suspension trong y khoa y học y sinh là gì?

0
1680
Suspension là gì? Nghĩa của từ Suspension trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Suspension là gì? Nghĩa của từ Suspension trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/səs´penʃən/

Sự treo; tình trạng treo

Sự đình chỉ; sự bị đình; sự đuổi

Nhíp (xe)

Hệ thống giảm xóc, hệ thống treo

Sự ngưng lại; sự đình bản (một tờ báo…)

(hoá học) thể vẩn, huyền phù (chất lỏng có những hạt chất rắn nhỏ li ti lơ lửng trong đó)

(bóng đá) Sự treo giò, án treo giò

Sự treo, hệ thống treo, huyền phù, thể lơ lửng

hệ thống lò xo

sự lơ lửng

thể huyền phù

[cách, sự] treo

sự nổi lơ lửng (của vật liệu không tan trong nước)

dịch huyết phù

sự điều trị bằng treo

sự ngưng, đình chỉ

chất huyền phù

hoãn

huyền phù

ngắt

dừng

đồng hồ treo

lắp ráp

giá treo

hệ thống treo

sự đình chỉ

sự hoãn

sự treo

thanh chịu kéo

cho thôi việc

đình chỉ công tác

hoãn lại

sự ngưng

sự ngưng chức

tạm ngưng

noun

noun

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE