Surgical gloves là gì? Nghĩa của từ Surgical gloves trong y khoa y học y sinh là gì?

0
179
Surgical gloves là gì? Nghĩa của từ Surgical gloves trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Surgical gloves là gì? Nghĩa của từ Surgical gloves trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Găng tay phẫu thuật

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE