Suction tube with interrupter là gì? Nghĩa của từ Suction tube with interrupter trong y khoa y học y sinh là gì?

0
150
Suction tube with interrupter là gì? Nghĩa của từ Suction tube with interrupter trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Suction tube with interrupter là gì? Nghĩa của từ Suction tube with interrupter trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Ống hút gián đoạn

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE