Suction handle, with finger cut-off, wit là gì? Nghĩa của từ Suction handle, with finger cut-off, wit trong y khoa y học y sinh là gì?

0
159
Suction handle, with finger cut-off, wit là gì? Nghĩa của từ Suction handle, with finger cut-off, wit trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Suction handle, with finger cut-off, wit là gì? Nghĩa của từ Suction handle, with finger cut-off, wit trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Tay máy hút với núm tắt và đầu hình nón

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây: