Stroma là gì? Nghĩa của từ Stroma trong y khoa y học y sinh là gì?

0
340
Stroma là gì? Nghĩa của từ Stroma trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Stroma là gì? Nghĩa của từ Stroma trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/‘stroumə/

(sinh vật học) chất đệm, chất nền

mô đệm, mô nâng đỡ của một cơ quan

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE