Stomachfaucher tube là gì? Nghĩa của từ Stomachfaucher tube trong y khoa y học y sinh là gì?

0
126
Stomachfaucher tube là gì? Nghĩa của từ Stomachfaucher tube trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Stomachfaucher tube là gì? Nghĩa của từ Stomachfaucher tube trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Ống thông rửa dạ dày

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE