Stiring & grinder là gì? Nghĩa của từ Stiring & grinder trong y khoa y học y sinh là gì?

0
148
Stiring & grinder là gì? Nghĩa của từ Stiring & grinder trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Stiring & grinder là gì? Nghĩa của từ Stiring & grinder trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Máy trộn lắc

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE