Sputum mug là gì? Nghĩa của từ Sputum mug trong y khoa y học y sinh là gì?

0
194
Sputum mug là gì? Nghĩa của từ Sputum mug trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Sputum mug là gì? Nghĩa của từ Sputum mug trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Ca nhổ đờm

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE