Spongiosa chisel là gì? Nghĩa của từ Spongiosa chisel trong y khoa y học y sinh là gì?

0
815
Spongiosa chisel là gì? Nghĩa của từ Spongiosa chisel trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Spongiosa chisel là gì? Nghĩa của từ Spongiosa chisel trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Đục xương

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE