Specular reflector là gì? Nghĩa của từ Specular reflector trong y khoa y học y sinh là gì?

0
137
Specular reflector là gì? Nghĩa của từ Specular reflector trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Specular reflector là gì? Nghĩa của từ Specular reflector trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

bộ phản xạ gương

mặt gương

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE