Sound wave là gì? Nghĩa của từ Sound wave trong y khoa y học y sinh là gì?

0
209
Sound wave là gì? Nghĩa của từ Sound wave trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Sound wave là gì? Nghĩa của từ Sound wave trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

sóng âm

sóng âm thanh

noun

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE