Sound frequency là gì? Nghĩa của từ Sound frequency trong y khoa y học y sinh là gì?

0
174
Sound frequency là gì? Nghĩa của từ Sound frequency trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Sound frequency là gì? Nghĩa của từ Sound frequency trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

trường âm thanh

tần số âm (thanh)

âm tần

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE