Simulator là gì? Nghĩa của từ Simulator trong y khoa y học y sinh là gì?

0
190
Simulator là gì? Nghĩa của từ Simulator trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Simulator là gì? Nghĩa của từ Simulator trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/‘simjuleitə/

Người giả vờ, người giả cách, người vờ vịt

(máy tính ) thiết bị mô hình hoá

(phần mềm) trình giả lập

thiết bị mô phỏng, bộ mô phỏng, mô hình

Thiết bị mô phỏng, bộ mô phỏng, mô hình

thiết bị bắt chước

thiết bị chép hình

thiết bị mô phỏng

bộ mô phỏng

chương trình mô phỏng

vật mô phỏng/ mô hình

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE