Sickle knife là gì? Nghĩa của từ Sickle knife trong y khoa y học y sinh là gì?

0
172
Sickle knife là gì? Nghĩa của từ Sickle knife trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Sickle knife là gì? Nghĩa của từ Sickle knife trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Dao mổ hình liềm

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE