Short- wave therapy apparatus là gì? Nghĩa của từ Short- wave therapy apparatus trong y khoa y học y sinh là gì?

0
169
Short- wave therapy apparatus là gì? Nghĩa của từ Short- wave therapy apparatus trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Short- wave therapy apparatus là gì? Nghĩa của từ Short- wave therapy apparatus trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Máy điều trị bằng sóng ngắn

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE