Set of pleural drainage là gì? Nghĩa của từ Set of pleural drainage trong y khoa y học y sinh là gì?

0
155
Set of pleural drainage là gì? Nghĩa của từ Set of pleural drainage trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Set of pleural drainage là gì? Nghĩa của từ Set of pleural drainage trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Bộ dẫn lưu màng phổi

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE