Separator oval blade, horizontal là gì? Nghĩa của từ Separator oval blade, horizontal trong y khoa y học y sinh là gì?

0
195
Separator oval blade, horizontal là gì? Nghĩa của từ Separator oval blade, horizontal trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Separator oval blade, horizontal là gì? Nghĩa của từ Separator oval blade, horizontal trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Lưỡi dáo hình ô van, bóc tách chiều ngang

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE