Sector scan là gì? Nghĩa của từ Sector scan trong y khoa y học y sinh là gì?

0
135
Sector scan là gì? Nghĩa của từ Sector scan trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Sector scan là gì? Nghĩa của từ Sector scan trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

một kiểu quét được sử dụng để tạo ra ảnh mode-B mà trong đó đầu dò hay chùm siêu âm được quay hay quét theo một góc, tâm quay ở gần hay ở đằng sau bề mặt của đầu dò.

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE