Scrub station for surgery là gì? Nghĩa của từ Scrub station for surgery trong y khoa y học y sinh là gì?

0
180
Scrub station for surgery là gì? Nghĩa của từ Scrub station for surgery trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Scrub station for surgery là gì? Nghĩa của từ Scrub station for surgery trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Thiết bị rửa tay phẫu thuật viên

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE