Scissors bandage angular là gì? Nghĩa của từ Scissors bandage angular trong y khoa y học y sinh là gì?

0
199
Scissors bandage angular là gì? Nghĩa của từ Scissors bandage angular trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Scissors bandage angular là gì? Nghĩa của từ Scissors bandage angular trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Kéo cắt băng gấp hóc

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE