Reverberation là gì? Nghĩa của từ Reverberation trong y khoa y học y sinh là gì?

0
162
Reverberation là gì? Nghĩa của từ Reverberation trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Reverberation là gì? Nghĩa của từ Reverberation trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/ri,və:bə’rei∫n/

Sự dội lại, sự vang (âm thanh); sự phản chiếu, sự phản xạ (ánh sáng, sức nóng…)

Ảnh hưởng dội lại; sự phản ứng

( (thường) số nhiều) tiếng vang dội đi dội lại

(vật lý ) sự vang, sự dội lại

âm vang

sự (tạo) vang (âm thanh)

sự dội lại

sự phản xạ (ánh sáng)

sự vang dội kéo dài (âm)

sự dội âm

sự hắt âm lại

sự vang

sự phản chiếu

sự phản xạ

noun

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE