Reflex testing hammer – taylor solid rub là gì? Nghĩa của từ Reflex testing hammer – taylor solid rub trong y khoa y học y sinh là gì?

0
188
Reflex testing hammer – taylor solid rub là gì? Nghĩa của từ Reflex testing hammer – taylor solid rub trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Reflex testing hammer – taylor solid rub là gì? Nghĩa của từ Reflex testing hammer – taylor solid rub trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Búa thử phản xạ

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây: