Rectification coefficient là gì? Nghĩa của từ Rectification coefficient trong y khoa y học y sinh là gì?

0
151
Rectification coefficient là gì? Nghĩa của từ Rectification coefficient trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Rectification coefficient là gì? Nghĩa của từ Rectification coefficient trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Sự tái phát của ung thư

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE