RECEPTIVE LÀ GÌ

 - 

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú benh.edu.vn.Học những trường đoản cú bạn cần giao tiếp một phương pháp đầy niềm tin.
Bạn đang xem: Receptive là gì

Since this method of evaluating the receptive-field center sizes is significantly different from ours, these results is not straightforwardly comparable to lớn ours.
To reduce the risk of error of measurement due khổng lồ undetected eye movements, we preferentially sampled cells with receptive field outside the area centralis.
Increasing the size of a spot within the receptive-field center of the relay cell will thus result both in enhanced excitatory and inhibitory input.
The "second-stage filter" has a larger receptive field than the "first-stage filters," & sums the nonlinearly transformed outputs of the first-stage filters.
Another resistance that contributes to lớn the horizontal cell receptive field is the coupling resistance between cells.
Thus, resistance changes in the horizontal cell syncytium probably underlie the dynamic changes in the horizontal cell receptive field.
The spatial phase of surround stimuli was the same as the stimulus on the classical receptive field.
A hand-held, 1-centimet square black flag was used to lớn explore the multiunit visual responses và determine the center of their receptive fields.
The collective results suggest that neural populations, rather than the individual cell, determine the spatial proper ties of its receptive field.
Overlapping receptive fields with different spatial-frequency sensitivities may be essential for "normalizing" ambiguous ganglion cell responses across luminance change.
Fine structure of parvocellular receptive fields in the primate fovea revealed by laser interferometry.
A small demo flash was first used lớn center the stimulus over the receptive field by manually moving it to elicit a maximum response.


Xem thêm: Dầu Dừa Có Tác Dụng Gì Với Lông Mi, Cách Dùng (Bôi) Ra Sao

The size of the horizontal cell receptive fields adapts lớn the stimulus in the light adapted goldfish retina.
Các cách nhìn của các ví dụ không diễn đạt cách nhìn của những biên tập viên benh.edu.vn benh.edu.vn hoặc của benh.edu.vn University Press xuất xắc của các đơn vị cấp giấy phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp chuột Các phầm mềm tra cứu kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập benh.edu.vn English benh.edu.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Sở ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Aboriginal Là Gì ? Nghĩa Của Từ Aboriginal Trong Tiếng Việt

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語