Rayl là gì? Nghĩa của từ Rayl trong y khoa y học y sinh là gì?

0
145
Rayl là gì? Nghĩa của từ Rayl trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Rayl là gì? Nghĩa của từ Rayl trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

là một loại tán xạ mà đối tượng làm tán xạ có kích thước nhỏ hơn rất nhiều so với bước sóng siêu âm. Cường độ tán xạ từ thể tích tán xạ Rayleigh tăng lên rất nhanh khi ta tăng tần số sóng siêu âm,…

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE