Radiation therapy là gì? Nghĩa của từ Radiation therapy trong y khoa y học y sinh là gì?

0
227
Radiation therapy là gì? Nghĩa của từ Radiation therapy trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Radiation therapy là gì? Nghĩa của từ Radiation therapy trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

liệu pháp phóng xạ, trị liệu bằng phóng xạ

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE