Radiation dosemeter là gì? Nghĩa của từ Radiation dosemeter trong y khoa y học y sinh là gì?

0
151
Radiation dosemeter là gì? Nghĩa của từ Radiation dosemeter trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Radiation dosemeter là gì? Nghĩa của từ Radiation dosemeter trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

một đầu dò bức xạ được kết nối với thiết bị hiển thị và máy tính, chúng có hình dáng, kích thước, năng lượng đáp ứng và độ nhạy phù hợp cho việc đo đạc bức xạ phát ra từ một máy X-quang.

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE