QUY ĐỊNH VỀ KHÁM BỆNH NGHỀ NGHIỆP

 - 
Thông tư 28/2016/TT-BYT lý giải về làm hồ sơ, câu chữ xét nghiệm sức khỏe trước khi sắp xếp thao tác, xét nghiệm phạt hiện tại căn bệnh nghề nghiệp và công việc cho tất cả những người lao hễ, đi khám thời hạn cho người lao động mắc bệnh dịch nghề nghiệp và công việc, điều tra căn bệnh nghề nghiệp với chế độ report.

Bạn đang xem: Quy định về khám bệnh nghề nghiệp

 

1. Khám sức khỏe trước khi bố trí làm cho việc


- Giấy giới thiệu tự tín đồ lao động hoặc danh sách bao gồm điền vừa đủ đọc tin về nghề, công việc, nguyên tố bất lợi trên nơi làm việc trong trường hòa hợp cơ sở có khá nhiều lao cồn đề xuất thăm khám sức mạnh trước lúc bố trí làm việc;
+ Người lao đụng xúc tiếp cùng với các nguyên tố có hại có công dụng mắc bệnh dịch nghề nghiệp và công việc hoặc làm cho các nghề, công việc nặng nề nhọc tập, ô nhiễm, nguy nan và đặc trưng nặng trĩu nhọc tập, ô nhiễm, nguy hại đề cập cả người học tập nghề, tập nghề, vẫn nghỉ hưu hoặc sẽ gửi công tác làm việc hoặc tín đồ lao động tyêu thích gia bảo đảm xóm hội trên Khoản 1 với Khoản 4 Điều 2 của Luật bảo hiểm xã hội vẫn bảo lưu giữ thời hạn đóng hoặc sẽ có ra quyết định ngủ việc ngóng giải quyết hưu trí, trợ cung cấp sản phẩm tháng;
+ Người lao rượu cồn ko trực thuộc trường thích hợp trên tuy vậy chuyển sang trọng làm nghề, các bước gồm nguy cơ mắc bệnh dịch nghề nghiệp.
+ Bản sao vừa lòng lệ một trong những sách vở sau: Kết quả tiến hành quan tiền trắc môi trường thiên nhiên lao động; Biên bản xác nhận tiếp xúc cùng với nguyên tố ăn hại tạo bệnh nghề nghiệp và công việc cấp cho tính;
Người lao rượu cồn đã có được chuẩn chỉnh đân oán mắc dịch nghề nghiệp được khám chu trình 06 hoặc 12 tháng theo Phụ lục 6 kèm theo Thông tứ số 28/2016.
Người áp dụng lao hễ chuẩn bị làm hồ sơ gồm: Giấy giới thiệu của người sử dụng lao đụng và làm hồ sơ dịch nghề nghiệp. Trường vừa lòng tín đồ lao cồn đang thôi bài toán, ngủ vấn đề, nghỉ ngơi chính sách thì fan lao rượu cồn tự chuẩn bị hồ sơ dịch nghề nghiệp và công việc.
Thông tư số 28 năm năm 2016 nguyên tắc những trường hòa hợp dưới đây nên thực hiện điều tra đầu tiên bệnh nghề nghiệp:
- Người lao cồn bao gồm tận hưởng khảo sát căn bệnh công việc và nghề nghiệp tất cả liên quan mang lại phiên bản thân mà không được xử lý chế độ;
- Xảy ra nhiều ngôi trường hợp mắc dịch nghề nghiệp cấp cho tính hoặc đa số người bị ốm, mắc bệnh tại một đại lý vào thuộc thời điểm;
- Kết quả quan trắc môi trường lao đụng vượt số lượng giới hạn được cho phép nhưng lại không tồn tại trường vừa lòng được vạc hiện nay bệnh dịch công việc và nghề nghiệp hoặc ko quan liêu trắc môi trường xung quanh cùng đi khám sức mạnh cho tất cả những người lao động;
Trong khi, Thông bốn 28 còn khí cụ các ngôi trường vừa lòng khảo sát lại với khảo sát lần cuối bệnh dịch nghề nghiệp.
Thời hạn điều tra bệnh nghề nghiệp và công việc là không thực sự 45 ngày kể từ ngày quyết định Thành lập và hoạt động Đoàn khảo sát bao gồm hiệu lực thực thi.
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ Y TẾ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc ---------------

Số: 28/2016/TT-BYT

TP Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Căn uống cđọng Sở phép tắc lao rượu cồn số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Cnạp năng lượng cứLuật bảo hiểm thôn hội số 58/2014/QH13 ngày đôi mươi tháng 11 năm 2014;

Cnạp năng lượng cứ đọng Luật bình yên, dọn dẹp và sắp xếp lao độngsố 84/2015/QH13 ngày 25mon 6 năm 2015;

Cnạp năng lượng cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CPngày 31 tháng 8 thời điểm năm 2012 của Chính phủ nguyên tắc tính năng, trọng trách, nghĩa vụ và quyền lợi vàtổ chức cơ cấu tổ chức triển khai của Sở Y tế;

Theo đề xuất của Cục trưởng Cục Quảnlý môi trường thiên nhiên y tế;

Sở trưởng Bộ Y tế ban hành Thôngbốn hướng dẫn làm chủ căn bệnh công việc và nghề nghiệp,

Cmùi hương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

Thông tứ này trả lời về làm hồ sơ, nộidung khám sức mạnh trước lúc bố trí thao tác làm việc, khám vạc hiện tại căn bệnh nghề nghiệpcho người lao rượu cồn, đi khám chu kỳ cho những người lao cồn mắc bệnhnghề nghiệp và công việc, khảo sát dịch công việc và nghề nghiệp với cơ chế báo cáo.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

1. Người lao đụng xúc tiếp với các yếutố bất lợi có tác dụng mắc bệnh dịch nghề nghiệp và công việc hoặc làm cho các nghề, công việc nặng nề nhọc tập,ô nhiễm, nguy nan với đặc biệt quan trọng nặng nề nhọc tập, ô nhiễm, nguy hại đề cập khắp cơ thể họcnghề, tập nghề, người lao đụng sẽ nghỉ hưu hoặc fan lao động sẽ chuyển công tác không còn làm vấn đề trong những nghề, quá trình có nguy hại bị bệnhnghề nghiệp hoặc tín đồ lao cồn tmê man gia bảo hiểm thôn hội pháp luật tại Khoản 1 cùng Khoản 4 Điều 2 của Luật bảo hiểm làng mạc hội số 58/2014/QH13 đã bảo lưu lại thời gian đóng góp bảo hiểm buôn bản hội hoặcsẽ tất cả quyết định ngủ vấn đề chờ giải quyết và xử lý cơ chế hưu trí, trợ cấp cho hằng mon.

2. Doanh nghiệp, ban ngành, tổ chức, hợptác thôn, hộ kinh doanh, cá thể bao gồm mướn mướn, áp dụng lao cồn theo mức sử dụng tạiKhoản 1 Như vậy (tiếp sau đây gọi tắt là người sử dụng lao động).

3. Các bệnh viện tất cả đầy đủ điều kiệnxét nghiệm bệnh dịch nghề nghiệp theo phương tiện của luật pháp thăm khám căn bệnh, chữa dịch thực hiệncâu hỏi xét nghiệm sức khỏe trước khi bố trí thao tác làm việc, xét nghiệm vạc hiện dịch nghề nghiệpcho người lao rượu cồn, thăm khám định kỳ cho những người lao hễ mắc bệnhnghề nghiệp và công việc (dưới đây Hotline tắt là cửa hàng khám căn bệnh nghề nghiệp).

Chương thơm II

KHÁM SỨC KHỎETRƯỚC KHI BỐ TRÍ LÀM VIỆC

Điều 3. Đối tượng cùng thời gianthăm khám sức khỏe trước khi sắp xếp làm việc

1. Đối tượngđi khám sức khỏe trước khi sắp xếp làm việc là bạn lao hễ theo phương tiện trên Khoản 3 Điều 21 Luật an ninh, dọn dẹp và sắp xếp lao đụng.

2. Việc khám sức mạnh cho những người lao đụng lao lý tại Khoản 1 Vấn đề này đề xuất được thực hiệntrước lúc bố trí người lao cồn vào làm cho các công việc gồm yếu tố bất lợi.

Điều 4. Hồ sơxét nghiệm sức mạnh trước lúc sắp xếp làm cho việc

1. Giấy giới thiệu của bạn sử dụnglao rượu cồn triển khai theo chủng loại hình thức trên Phụ lục 1 phát hành hẳn nhiên Thông tưnày; trường đúng theo các đại lý lao hễ có rất nhiều tín đồ buộc phải khám sứckhỏe trước khi sắp xếp làm việc thì người tiêu dùng lao rượu cồn lập danh sách cùng điềnnhững lên tiếng về nghề, công việc sẵn sàng sắp xếp, yếu ớt tốvô ích tại chỗ thao tác gửi kèm theo Giấy trình làng.

2. Phiếu thăm khám sức khỏe tiến hành theochủng loại nguyên lý trên Phụ lục 2 phát hành tất nhiên Thông tứ này.

Điều 5. Nội dungkhám

1. Khám mức độ khỏetrước lúc sắp xếp thao tác làm việc triển khai theo văn bản của mẫu mã Phiếu thăm khám sức khỏe chế độ tại Phú lục 2 ban hành dĩ nhiên Thông bốn này.

2. Ngoài các văn bản khí cụ tạiKhoản 1 Vấn đề này, bác sỹ Trưởng đoànthăm khám chỉ định và hướng dẫn xét nghiệm chuyên khoa phù hợp cùng với vị trí thao tác làm việc của người lao hễ.

3. Căn cứ đọng vị trí thao tác làm việc của ngườilao hễ và chỉ định xét nghiệm chuyên khoa của Trưởng đoànthăm khám, người thực hiện thăm khám chăm khoa có thể hướng đẫn thựchiện tại xét nghiệm cận lâm sàng (xét nghiệm, chẩn đoán hình hình ảnh, thăm dò chức năng) cân xứng với vị trí thao tác làm việc của bạn lao độngkia.

4. Trường đúng theo người lao cồn sẽ đượckhám sức khỏe theo hướng dẫn trên Thông tư số14/2013/TT-BYT ngày 05 tháng 6 năm trước đó của Bộ Y tế hướng dẫn đi khám sức mạnh (sau đây điện thoại tư vấn tắt là Thông tứ 14/2013/TT-BYT) thì thực hiện kết quả khámsức khỏe còn quý giá và triển khai đi khám chuyên khoa theomức sử dụng trên Khoản 2 Như vậy.

Chương III

KHÁM PHÁT HIỆN BỆNHNGHỀ NGHIỆP

Điều 6. Đối tượng thăm khám phân phát hiệndịch nghề nghiệp

1. Đối tượng phảithăm khám phân phát hiện nay căn bệnh nghề nghiệp là tín đồ lao động pháp luật tại Khoản 1 Điều 2Thông tư này.

2. Người lao đụng ko trực thuộc Khoản 1Điều này đưa quý phái làm cho nghề, quá trình gồm nguy cơ tiềm ẩn mắc bệnh dịch nghề nghiệp và công việc.

Điều 7. Thời gian xét nghiệm vạc hiệnbệnh nghề nghiệp và công việc cho tất cả những người lao động

1. Thời gian xét nghiệm phát hiện tại bệnh nghềnghiệp cho tất cả những người lao hễ theo lý lẽ tại Khoản 1 Điều 21 Luậtan ninh dọn dẹp và sắp xếp lao cồn.

2. Đối cùng với các ngôi trường thích hợp nghi ngờ mắc bệnh nghề nghiệp và công việc cấp cho tính hoặc vị từng trải củangười sử dụng lao đụng hoặc fan lao cồn thì thời hạn khám vạc hiện tại bệnhcông việc và nghề nghiệp theo kiến nghị của tổ chức triển khai hoặc cá nhân yêu cầu.

Điều 8. Hồ sơxét nghiệm vạc hiện nay dịch nghề nghiệp

1. Phiếu đi khám sức mạnh trước khi bốtrí thao tác theo mẫu mã lao lý tại Prúc lục 2 ban hành kèmtheo Thông tứ này; ngôi trường đúng theo người lao đụng đang thao tác làm việc trước thời gian ngày Thông tưnày còn có hiệu lực thực thi hiện hành thì áp dụng kết quả xét nghiệm sức mạnh sớm nhất.

2. Sổ xét nghiệm sức mạnh vạc hiện nay bệnhcông việc và nghề nghiệp thực hiện theo mẫu quy định trên Prúc lục 3 banhành dĩ nhiên Thông bốn này.

3. Bản sao hợp lệ của một trong những cácgiấy tờ sau:

a) Kết trái triển khai quan liêu trắc môingôi trường lao cồn. Đối cùng với trường đúng theo fan lao đụng có xúc tiếp với nhân tố visinc đồ trong môi trường thiên nhiên lao đụng nhưng câu hỏi quan trắc môi trường thiên nhiên lao hễ được thựchiện trước ngày Nghị định số 44/2016/NĐ-CPhường. ngày 15 mon 5 năm năm 2016 của Chínhche luật pháp cụ thể một trong những điều của Luật bình yên, dọn dẹp và sắp xếp lao động về hoạt độngchu chỉnh nghệ thuật an ninh lao động, đào tạo bình yên, vệsinch lao rượu cồn cùng quan trắc môi trường thiên nhiên lao động bao gồm hiệu lựcthì hồ sơ cần bao gồm thêm Phiếu nhận xét tiếp xúc yếu đuối tốvi sinc đồ vật vị phòng ban gồm thđộ ẩm quyền cấp trước ngày 01 mon 7năm 2016;

b) Biên bạn dạng chứng thực tiếp xúc với yếutố vô ích gây bệnh nghề nghiệp cấp tính triển khai theo mẫuvẻ ngoài trên Prúc lục 5 phát hành tất nhiên Thông tứ này đối với ngôi trường vừa lòng mắc bệnh nghềnghiệp cấp tính mà tại thời khắc xảy ra bệnh dịch nghề nghiệp và công việc cấp tính chưa kịp xácđịnh được mức tiếp xúc nhân tố có hại;

4. Bản sao vừa lòng lệ giấy ra viện hoặcnắm tắt hồ sơ bệnh án căn bệnh tất cả tương quan mang lại bệnh dịch công việc và nghề nghiệp (ví như có).

Điều 9. Quy trìnhvà văn bản đi khám phát hiện tại bệnh nghề nghiệp

1. Quy trình khám phát hiện bệnh dịch nghềnghiệp

a) Trước Khi xét nghiệm vạc hiện bệnh nghềnghiệp, người tiêu dùng lao động hoặc fan lao động cần gửi mang đến cơ sở thăm khám dịch công việc và nghề nghiệp làm hồ sơ theo lý lẽ tại Điều 8 Thôngtứ này;

b) Sau Khi nhận đầy đủ hồ sơ, các đại lý khám bệnh nghề nghiệp và công việc thông tin thời gian, địa điểm với cácnội dung cần thiết không giống liên quan đến thăm khám vạc hiện bệnh dịch công việc và nghề nghiệp đến ngườisử dụng lao đụng hoặc người lao động;

c) Thực hiện tại câu hỏi thăm khám phạt hiện nay bệnhcông việc và nghề nghiệp lần đầu tiên theo phép tắc trên Khoản 2 Điều này;

d) Kết thúc lần đi khám, cửa hàng đi khám bệnhnghề nghiệp bao gồm trách nát nhiệm ghi khá đầy đủ những công bố trongsổ xét nghiệm sức mạnh vạc hiện tại dịch nghề nghiệp và công việc với tổng phù hợp kếtquả dịp khám phạt hiện nay bệnh dịch nghề nghiệp thực hiện theo mẫuluật pháp trên Prúc lục 10 ban hành hẳn nhiên Thông bốn này;

đ) Trường phù hợp người lao hễ được chẩn đân oán mắc dịch nghề nghiệp và công việc, các đại lý thăm khám bệnh công việc và nghề nghiệp phải khởi tạo Hồ sơdịch nghề nghiệp và công việc thực hiện theo mẫu mã lao lý trên Phụ lục 7 ban hành dĩ nhiên Thông bốn này cùng lập báo cáo ngôi trường phù hợp tín đồ lao đụng mắc bệnh dịch công việc và nghề nghiệp thực hiện theo mẫu mã biện pháp tạiPhú lục 9 phát hành dĩ nhiên Thông tư này;

e) Sau khi tổ chức đi khám phạt hiện bệnhcông việc và nghề nghiệp, trong thời hạn đôi mươi ngày làm việc, cơ sở đi khám bệnh dịch nghề nghiệp phảitrả cho người sử dụng lao rượu cồn hoặc bạn lao hễ những giấy tờ nguyên tắc tại điểmd, điểm đ Khoản 1 Điều này.

2. Nội dung xét nghiệm phát hiện nay bệnh dịch nghềnghiệp

a) Knhì thác rất đầy đủ những công bố cánhân, tình trạng sức khỏe bây chừ, tiểu sử từ trước mắc bệnh của phiên bản thân cùng gia đình, thời hạn xúc tiếp yếu tố có hại có thể khiến bệnhnghề nghiệp để ghi phần tiền sử xúc tiếp công việc và nghề nghiệp trongsổ thăm khám sức khỏe phân phát hiện bệnh dịch nghề nghiệp;

b) Khám vừa đủ nộidung theo phương tiện tại Phú lục 4 ban hành tất nhiên Thông tứ này và những chuyênkhoa nhằm phạt hiện nay dịch nghề nghiệp trong Danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểmluật tại Thông tứ số 15/2016/TT-BYT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế quyđịnh bệnh công việc và nghề nghiệp được bảo hiểmthôn hội;

c) Đối cùng với lao độngnữ cần xét nghiệm thêm chuyên khoa phú sản;

d) Thực hiện nay các xét nghiệm khác liênquan tiền mang đến nguyên tố bất lợi trong môi trường lao động (ví như cần);

đ) Trường phù hợp người lao đụng sẽ đượcđi khám sức mạnh định kỳ theo Thông bốn 14/2013/TT-BYT thì sử dụng hiệu quả thăm khám sứckhỏe mạnh còn quý hiếm với thực hiện khám bổ sung cập nhật các văn bản còn lại theo quy định tạiđiểm b, điểm d Khoản 2 Điều này;

e) Đối với phần lớn bệnh nghề nghiệpkhông bên trong Danh mục căn bệnh nghề nghiệp và công việc được bảo đảm xãhội bắt buộc xét nghiệm vừa đủ các chăm khoa theo chỉ định và hướng dẫn của BS thăm khám căn bệnh nghề nghiệp.

Điều 10. Quy địnhvề hội chẩn nhằm chẩn đoán thù bệnh nghề nghiệp

1. Hội chẩn được tiến hành đối vớinhững trường vừa lòng chẩn đoán những bệnh dịch lớp bụi phổi, phế truất quản ngại, bệnhrung đưa nghề nghiệp và công việc và các ngôi trường hợp vượt vượt năng lực chuyên môn của bácsỹ khám bệnh dịch công việc và nghề nghiệp.

2. Thành phần Hội đồng hội chẩn:

Người đứng đầu tư mạnh ssinh sống đi khám căn bệnh nghềnghiệp đưa ra quyết định ra đời Hội đồng hội chẩn bệnh công việc và nghề nghiệp, bao gồm những thànhphần sau:

a) 01 đại diện chỉ huy cửa hàng xét nghiệm bệnhcông việc và nghề nghiệp làm cho Chủ tịch Hội đồng;

b) 01 bác bỏ sĩ chăm khoa bệnh dịch nghềnghiệp;

c) 01 bác sĩ chăm khoa liên quan đếnbệnh dịch công việc và nghề nghiệp nên hội chẩn;

d) 01 Thỏng ký Hội đồng: Do Chủ tịch Hộiđồng chỉ định;

e) Trong trường hòa hợp cần thiết, Chủtịch Hội đồng ra quyết định việc trưng cầuchuyên gia về lĩnh vực yêu cầu hội chẩn.

3. kết luận hội chẩn được hoàn hảo cùng ghi vào Biên bạn dạng hội chẩn bệnh nghề nghiệpthực hiện theo chủng loại vẻ ngoài tại Prúc lục 8 phát hành kèmtheo Thông tư này.

4. Trường thích hợp vượt quá khả năngtrình độ, đại lý đi khám bệnh nghề nghiệp hoàn chỉnh Biên bạn dạng hội chẩn với Hồ sơ bệnh dịch công việc và nghề nghiệp chuyển lênđường bên trên để sở hữu chẩn đoán xác định.

Cmùi hương IV

KHÁM ĐỊNH KỲ CHO NGƯỜILAO ĐỘNG MẮC BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Điều 11. Đối tượng và thờigian đi khám định kỳ cho tất cả những người lao cồn mắc bệnh nghề nghiệp

1. Người lao cồn đã được chẩn đoán mắcdịch nghề nghiệp.

2. Thời gian xét nghiệm thời hạn bệnh nghềnghiệp triển khai theo nguyên tắc tại Prúc lục 6 phát hành dĩ nhiên Thông tư này.

Điều 12. Hồ sơ thăm khám định kỳcho những người lao hễ mắc căn bệnh nghề nghiệp

1. Người áp dụng lao cồn chuẩn bị hồsơ đi khám chu kỳ cho người lao động mắc bệnh dịch công việc và nghề nghiệp bao gồm:

a) Giấy reviews của người tiêu dùng laorượu cồn theo phương pháp trên Phú lục 1 ban hành cố nhiên Thông tứ này;

b) Hồ sơ bệnh nghề nghiệp và công việc.

2. Trường hợp người lao động sẽ thôiviệc, nghỉ ngơi vấn đề, nghỉ chế độ thì ngườilao rượu cồn từ bỏ chuẩn bị làm hồ sơ dịch nghề nghiệp và công việc.

Điều 13. Quy trình với nội dungxét nghiệm chu kỳ cho những người lao động mắc bệnh nghề nghiệp

1. Quy trình khám định kỳ cho những người mắc dịch nghề nghiệp:

a) Trước khi đi khám chu trình cho người mắc căn bệnh công việc và nghề nghiệp, người tiêu dùng lao rượu cồn hoặc tín đồ lao đụng bắt buộc gửicho cơ sở đi khám dịch công việc và nghề nghiệp các giấy tờ theo chính sách trên Điều 12 Thông tưnày;

b) Sau lúc dấn đủ làm hồ sơ, cửa hàng khámbệnh dịch nghề nghiệp và công việc thông báo thời hạn, vị trí và những văn bản khác liên quan đếnđi khám định kỳ cho tất cả những người lao cồn mắc dịch công việc và nghề nghiệp tới người sử dụng lao độnghoặc tín đồ lao động;

c) Cơ sở thăm khám bệnh dịch công việc và nghề nghiệp tổ chứckhám cho những người lao cồn mắc căn bệnh nghề nghiệp;

d) Kết thúc đợt xét nghiệm, các đại lý xét nghiệm bệnhnghề nghiệp và công việc có trách nhiệm ghi không thiếu công dụng xét nghiệm chu kỳ tín đồ mắc bệnh nghềnghiệp vào làm hồ sơ dịch nghề nghiệp; tổng hòa hợp hiệu quả xét nghiệm thời hạn bệnh nghềnghiệp theo chủng loại cách thức tại Phụ lục 11 ban hành cố nhiên Thông bốn này và trả kếtquả cho những người sử dụng lao hễ trong thời hạn 20 ngày làmViệc.

2. Nội dung thăm khám chu trình bệnh nghềnghiệp:

a) Thực hiện theo luật trên điểm a,b, d Khoản 2 Điều 9 với lí giải tại Phụ lục 6 phát hành kèm theo Thông tứ này;

b) Việc bổ sung cập nhật ngôn từ khám lâmsàng và cận lâm sàng mang đến từng bệnhcông việc và nghề nghiệp dựa vào tiến triển, biến chuyển hội chứng của bệnh dịch theo hướng dẫn và chỉ định của BS.

Cmùi hương V

ĐIỀU TRA BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Điều 14. Các trườngphù hợp khảo sát bệnh dịch nghề nghiệp

1. Điều tra thứ 1 bệnh nghề nghiệpáp dụng so với những ngôi trường phù hợp sau:

a) Người lao cồn tất cả yên cầu điều trabệnh dịch nghề nghiệp và công việc gồm tương quan mang lại bản thân mà chưa được giảiquyết chính sách theo công cụ của điều khoản về bình an lau chùi và vệ sinh lao động;

b) Người thực hiện lao động gồm những hiểu biết khảo sát bệnh nghề nghiệp;

c) Xảy ra nhiềutrường phù hợp mắc bệnh nghề nghiệp cung cấp tính hoặc nhiều người bị bé, mắc dịch trongcùng 1 thời điểm trên một các đại lý lao động;

d) Kết trái quantrắc môi trường thiên nhiên lao hễ vượt giới hạn có thể chấp nhận được dẫu vậy không có trường hợp ngườilao động được vạc hiện dịch nghề nghiệp và công việc hoặc các đại lý lao rượu cồn không thực hiệnquan tiền trắc môi trường thiên nhiên lao rượu cồn cùng đi khám sức mạnh cho người lao động;

đ) Cơ quan liêu Bảohiểm buôn bản hội tất cả tận hưởng khảo sát dịch nghề nghiệp;

2. Điều tra lại bệnh nghề nghiệp và công việc áp dụngso với các trường phù hợp sau:

a) Tổ chức, cá nhân bao gồm đề nghị về kếttrái khảo sát bệnh dịch nghề nghiệp;

b) Phục vụ hoạt động khám nghiệm chu trình,bỗng dưng xuất của ban ngành bao gồm thẩm quyền.

3. Điều tra lần cuối bệnh dịch nghề nghiệpáp dụng so với trường hợp có kiến nghị của tổ chức triển khai, cá thể đối với công dụng điềutra lại bệnh công việc và nghề nghiệp.

Điều 15. Thẩmquyền thành lập và hoạt động đoàn khảo sát bệnh dịch nghề nghiệp

1. Đoàn điều tra đầu tiên bệnh nghềnghiệp do:

a) Giám đốc Ssinh hoạt Y tế, Lãnh đạo những cỗ,ngành ra quyết định Thành lập đoàn theo kiến nghị của tkhô giòn tra Slàm việc Y tế hoặc thủ trưởngcơ sở y tế bộ, ngành so với những trường phù hợp khí cụ trên Khoản 1 Điều 14Thông tứ này;

b) Cục trưởng Cục Quản lý môi trườngy tế - Sở Y tế quyết định thành lập và hoạt động đoàn đối với những trường hợp cơ chế tại điểmc, điểm d Khoản 1 Như vậy hoặc trường hợp quá vượt năng lực điều tra của Đoànđiều tra bệnh dịch nghề nghiệp và công việc công cụ trên điểm a Khoản này.

2. Đoàn khảo sát lại căn bệnh nghề nghiệpvị Cục trưởng Cục Quản lý môi trường xung quanh y tế ra quyết định Ra đời đoàn đối với cáctrường vừa lòng luật tại Khoản 2 Điều 14 Thông bốn này.

3. Đoàn khảo sát lần cuối bệnh dịch nghềnghiệp do chỉ đạo Sở Y tế thành lập so với ngôi trường phù hợp phương pháp tại Khoản 3 Điều14 Thông tư này.

Điều 16. Thànhphần Đoàn khảo sát dịch nghề nghiệp

1. Thành phần đoàn điều tra thứ nhất bệnhcông việc và nghề nghiệp công cụ trên điểm a Khoản 1 Điều 15 Thông tư này gồm:

a) 01 thay mặt Lãnh đạo Tkhô cứng tra SởY tế, Lãnh đạo y tế Sở, ngành làm cho trưởng đoàn;

b) 01 bác sĩ gồm chứng chỉ bệnh nghềnghiệp có tác dụng ủy viên thư ký;

c) 01 bác sĩ chăm khoa tương quan đếndịch công việc và nghề nghiệp đã điều tra;

d) 01 đại diện Ssinh sống Lao động - Thươngbinh và Xã hội;

đ) 01 thay mặt đại diện Liên đoàn lao đụng tỉnh;

e) 01 đại diện phòng ban Bảo hiểm thôn hộitỉnh, Bộ, ngành;

g) Các member khác bởi Trưởng đoànkhảo sát đưa ra quyết định trong trường vừa lòng quan trọng.

2. Thành phần đoàn khảo sát thứ nhất bệnhnghề nghiệp công cụ tại điểm b Khoản 1 cùng đoàn khảo sát lại bệnh dịch nghề nghiệpluật pháp tại Khoản 2 Điều 15 Thông tứ này gồm:

a) 01 thay mặt đại diện chỉ huy Cục Quản lýmôi trường thiên nhiên y tế - Bộ Y tế làm cho trưởng đoàn;

b) 01 bác bỏ sĩ tất cả chứng chỉ dịch nghề nghiệp và công việc làm cho ủy viên thư ký;

c) 01 bác bỏ sĩ siêng khoa liên quan đếndịch nghề nghiệp và công việc đã điều tra;

d) 01 thay mặt Vụ Pháp dụng - Bộ Y tế;

đ) 01 thay mặt đại diện Slàm việc Lao hễ - Thươngbinh cùng Xã hội địa điểm triển khai điều tra;

e) Các member khác vày Trưởng đoàn điều tra quyết định vào trường đúng theo cần thiết.

3. Đoàn điều tra lần cuối bệnh nghềnghiệp cấp cho trung ương vì chưng Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định Thành lập và hoạt động theo đề xuất củaChánh tkhô nóng tra Bộ hoặc Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, bao gồm:

a) 01 thay mặt chỉ đạo Tkhô nóng tra BộY tế làm cho trưởng đoàn;

b) 01 bác bỏ sĩ chăm khoa dịch nghềnghiệp của Viện nằm trong hệ y tế dự trữ làm ủy viên thư ký;

c) 01 chưng sĩ siêng khoa tương quan đếncăn bệnh công việc và nghề nghiệp vẫn điều tra;

d) 01 đại diện Bộ Lao động - Thươngbinch cùng Xã hội;

đ) 01 thay mặt đại diện cơ quan Bảo hiểm xãhội Việt Nam;

e) Các thành viên không giống vì chưng Trưởng đoànđiều tra quyết định vào trường thích hợp quan trọng.

Điều 17. Tráchnhiệm của member Đoàn điều tra dịch nghề nghiệp

1. Trưởng đoàn khảo sát dịch nghềnghiệp gồm trách nhiệm:

a) Tổ chức, điều hành quản lý các vận động củađoàn khảo sát, cắt cử trách nhiệm cho những member vào Đoàn điều tra;

b) Tổ chức thảoluận vào đoàn nhằm đi cho thống nhất khi các member vào đoàn khảo sát cònbao hàm vụ việc không thống duy nhất. Nếu ko đã có được sự thống duy nhất thì Trưởng đoàn đưa ra quyết định với Chịu trách rưới nhiệm về ra quyết định của mình;

c) Công cha biên phiên bản điều tra dịch nghề nghiệp.

2. Các member đoàn điều tra bệnhnghề nghiệp bao gồm trách nát nhiệm:

a) Thực hiện nay những trách nhiệm theo phâncông của Trưởng đoàn với chịu đựng trách rưới nhiệm trước Trưởng đoàn về hiệu quả các bước mà bản thân được phân công;

b) Có quyền bảo để ý con kiến. Ý kiến bảolưu lại đề xuất được ghi rất đầy đủ vào biên bạn dạng khảo sát.

3. Không được bật mí những báo cáo,tư liệu vào quá trình điều tra Lúc không công bố biên phiên bản khảo sát.

Điều 18. Thời hạn, trình trường đoản cú điềutra cùng ra mắt Biên phiên bản điều tra

1. Thời hạn điều tra: Không vượt 45ngày Tính từ lúc ngày đưa ra quyết định thành lập đoàn điều tra dịch công việc và nghề nghiệp bao gồm hiệu lựcthực hiện.

2. Đoàn khảo sát dịch nghề nghiệp tiếnhành điều tra, lập biên phiên bản theo trình trường đoản cú sau:

a) Xem xét hiện nay ngôi trường đại lý lao động;

b) Thu thập minh chứng, tài liệu gồm liên quan đến căn bệnh nghề nghiệp và công việc (triển khai lấy mẫu mã vềcác yếu tố có hại tại nơi thao tác làm việc để đối chiếu, đánh giá và nhận định làm cho địa thế căn cứ xác địnhnguyên tố tạo bệnh);

c) Xem xét hồ sơ thống trị vệ sinh laocồn, sức mạnh bạn lao đụng, bệnh dịch công việc và nghề nghiệp của đại lý lao động;

d) Phỏng vấn trực tiếp tín đồ lao rượu cồn, người sử dụng lao hễ với những đối tượng người dùng khác gồm tương quan đến công tác làm việc thống trị lau chùi và vệ sinh lao động, sứckhỏe mạnh tín đồ lao đụng, dịch nghề nghiệp và công việc của cơ sở lao động;

đ) Tổ chức khám cùng làm cho xét nghiệm cầnthiết so với các ngôi trường hợp tín đồ lao đụng nghi ngờ mắc dịch công việc và nghề nghiệp (nếucần);

e) Các câu chữ khác vì chưng Trưởng đoàn khảo sát bệnh dịch nghề nghiệp và công việc chỉ định trongngôi trường đúng theo cần thiết.

3. Công bố Biênphiên bản điều tra căn bệnh nghề nghiệp:

Đoàn điều tra bệnh dịch nghề nghiệp tổ chứcbuổi họp tức thì sau thời điểm hoàn thành điều tra nhằm chào làng biên bản điều tra dịch nghềnghiệp tại các đại lý bị điều tra, thành phần cuộc họp bao gồm:

a) Trưởng đoàn khảo sát bệnh nghềnghiệp, chủ trì cuộc họp;

b) Các member đoàn điều tra bệnhnghề nghiệp;

c) Người áp dụng lao cồn hoặc ngườiđược ủy quyền bởi văn uống bản;

d) Đại diện Ban chấp hành công đoàncửa hàng hoặc Ban chấp hành công đoàn trợ thì Hay là Người được bè lũ ngườilao rượu cồn lựa chọn cử khi cửa hàng chưa có đầy đủ ĐK ra đời công đoàn;

đ) Người yên cầu, fan làm hội chứng vàngười có trách nát nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ liên quan mang đến dịch nghề nghiệp;

e) Đại diện cơ quan thống trị cấp cho trêntrực tiếp của các đại lý (ví như có);

g) Lập biên bạn dạng buổi họp với đầy đủ đủchữ ký kết của không ít thành viên đã tham gia họp. Trường vừa lòng tổ chức, cá thể yêu cầuđiều tra hoặc tổ chức, cá thể bị điều tra ko gật đầu cùng với ngôn từ biên bảnđiều tra dịch nghề nghiệp được ghi ý kiến của chính mình vào biên bạn dạng điều tra, nhưngvẫn đề xuất cam kết tên với đóng vết (nếu như có) vào biên bản điều tra và triển khai các kiếnnghị của đoàn khảo sát căn bệnh nghề nghiệp;

h) Đoàn điều tra dịch công việc và nghề nghiệp phải gửi biên phiên bản điều tra bệnh nghề nghiệpvà biên bạn dạng buổi họp chào làng biên phiên bản điều tra dịch nghềnghiệp tới các phòng ban nằm trong yếu tố đoàn khảo sát bệnh công việc và nghề nghiệp, cơ quanBảo hiểm buôn bản hội, các đại lý sử dụng lao động và các nàn nhânvào thời hạn 05 ngày thao tác làm việc kể từ ngày ra mắt biên bản điều tra căn bệnh công việc và nghề nghiệp.

Điều 19. Hồ sơđiều tra căn bệnh nghề nghiệp

1. Biên bản hiện tại ngôi trường cơ sở lao cồn.

2. Vật triệu chứng,tư liệu bao gồm liên quan.

Xem thêm: Dấu Hiệu Của Bệnh Tiểu Đường, 10 Dấu Hiệu Nhận Biết Bệnh Tiểu Đường

3. Hồ sơ cai quản vệ sinh lao cồn, sứckhỏe khoắn bạn lao động, bệnh dịch nghề nghiệp và công việc của cửa hàng lao động.

4. Biên bạn dạng phỏngvấn thẳng fan lao đụng, người tiêu dùng lao đụng với những đối tượng người dùng khác cóliên quan mang lại công tác thống trị dọn dẹp lao rượu cồn, mức độ khỏetín đồ lao động, căn bệnh công việc và nghề nghiệp của đại lý lao đụng.

5. Kết trái khámvà có tác dụng xét nghiệm so với những trường phù hợp bạn lao hễ nghi ngại mắc căn bệnh nghềnghiệp (giả dụ có).

6. Biên phiên bản điều tra bệnh công việc và nghề nghiệp.

7. Biên bản buổi họp chào làng biên bảnkhảo sát căn bệnh nghề nghiệp.

8. Những tài liệukhác gồm liên quan mang đến quy trình điều tra bệnh dịch công việc và nghề nghiệp.

9. Thời gian giữ gìn làm hồ sơ điều tra bệnhnghề nghiệp và công việc là 15 năm trên các đại lý áp dụng lao cồn cùng những ban ngành của thành viênđoàn khảo sát.

Điều 20. Bảo đảmngân sách đầu tư hoạt động đoàn điều tra bệnh dịch nghề nghiệp

1. Đoàn khảo sát căn bệnh nghề nghiệp và công việc doban ngành thống trị công ty nước chăm ngành Thành lập thì Nhà nướcbảo đảm an toàn kinh phí đầu tư hoạt động theo qui định của quy định hiệnhành.

2. Đoàn khảo sát bệnh dịch nghề nghiệptheo trải nghiệm của tổ chức, cá thể gồm đề xuất điều tra Thành lập và hoạt động thì kinh phíhoạt động vui chơi của Đoàn điều tra vì chưng tổ chức triển khai, cá thể tất cả đề xuất điều tra đưa ra trả.

Chương thơm VI

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

Điều 21. Trách rưới nhiệmcủa người lao động

1. Knhị báo thông tin chân thực vềtiền sử bệnh tật, tiếp xúc công việc và nghề nghiệp vào quy trình thăm khám sức khỏe.

2. Tđam mê gia đi khám sức mạnh trước khi bốtrí thao tác, những dịp khám sức khỏe phân phát hiện nay dịch nghề nghiệp và công việc, khám định kỳ bệnhnghề nghiệp (nếu mắc) vị người tiêu dùng lao rượu cồn tổ chức triển khai.

3. Thực hiện tại vừa đủ những chỉ dẫn,các hướng đẫn thăm khám với khám chữa của bác sĩ sau các lần đi khám.

4. Lưu giữ lại hồsơ thống trị sức khỏe trong số trường đúng theo thôi việc, nghỉ bài toán,ngủ chế độ (Hồ sơ căn bệnh nghề nghiệp, report từng trường hợp người lao động mắccăn bệnh công việc và nghề nghiệp, những sách vở liên quan cho khám, chữa bệnh trên những cửa hàng đi khám dịch,trị bệnh) để làm đại lý cho vấn đề xét nghiệm, chẩn đoán thù, thẩm định dịch công việc và nghề nghiệp nếumắc sau thời gian dứt tiếp xúc; gửi làm hồ sơ thống trị sức mạnh đến cơ quan mớitrong trường hòa hợp gửi cơ quan công tác làm việc.

Điều 22. Tráchnhiệm của người sử dụng lao động

1. Lập, quản lýlàm hồ sơ sức mạnh, làm hồ sơ căn bệnh nghề nghiệp và công việc và bảo quản nhìn trong suốt thời gian ngườilao hễ thao tác làm việc tại solo vị; trả hồ sơ sức khỏe, làm hồ sơ bệnhnghề nghiệp và công việc (trường hợp có) cho những người lao hễ Lúc người lao hễ đưa công tác làm việc sangcơ sở không giống hoặc thôi câu hỏi, ngủ việc, nghỉ cơ chế.

2. Phối hận hợp vớinhững cửa hàng đi khám dịch công việc và nghề nghiệp lập kế hoạch, tổ chức triển khai xét nghiệm sức khỏe trước lúc bốtrí thao tác làm việc, thăm khám sức khỏe phát hiện bệnhnghề nghiệp và công việc cho người lao rượu cồn, thăm khám thời hạn cho tất cả những người lao đụng mắc bệnh nghềnghiệp.

3. Tạo điều kiện cho người lao độngđi chữa bệnh, điều dưỡng, phục sinh tính năng theo luật của quy định.

4. Hoàn chỉnh hồsơ với trình làng tín đồ lao rượu cồn được chẩn đoán mắc bệnh dịch nghề nghiệpđi kiểm tra sức khỏe thẩm định vào thời gian đôi mươi ngày thao tác làm việc sau khoản thời gian điều trị, điều dưỡng,phục hồi tác dụng so với số đông dịch nghề nghiệp có khảnăng khám chữa hoặc sau khoản thời gian xét nghiệm vạc hiện nay căn bệnh nghề nghiệp và công việc đối với phần lớn bệnhkhông có tác dụng khám chữa.

5. Thực hiện nâng cấp ĐK laorượu cồn, chống phòng bệnh nghề nghiệp; tiến hành chế độ bảo hộlao đụng, chính sách bồi dưỡng bởi hiện tại đồ dùng cho những người lao cồn theo phép tắc.

6. Bố trí sắp xếp địa điểm thao tác làm việc phùphù hợp với sức mạnh bạn lao đụng.

7. Cung cấp cho biết tin, tư liệu và phốihợp với Đoàn khảo sát dịch nghề nghiệp.

8. Báo cáo chu kỳ, bỗng xuất mang đến cơquan tiền cai quản bên nước về y tế bên trên địa bàn theo nguyên lý củaluật pháp về an ninh, dọn dẹp lao động.

9. Trường hòa hợp gồm tín đồ lao động mắc bệnhcông việc và nghề nghiệp, các đại lý gồm trách nát nhiệm:

a) Knhì báo bệnh dịch nghề nghiệp và công việc theo quyđịnh của Thông tư này;

b) Thông báo rất đầy đủ về tình trạng dịch nghề nghiệp cho tới fan lao hễ nằm trong các đại lý của mìnhnhằm mục đích ngăn chặn hầu hết bệnh công việc và nghề nghiệp tái diễn xảy ra;

c) Tổ chức cuộc họp chào làng biên bạn dạng điều tra tai nạn ngoài ý muốn lao động.

Điều 23. Tráchnhiệm của cơ sở đi khám bệnh dịch nghề nghiệp

1. Có trách nhiệm pân hận hợp với ngườithực hiện lao động lúc tất cả hưởng thụ về: lập kế hoạch với tiến hành xét nghiệm sức mạnh trước khi sắp xếp thao tác, xét nghiệm sức mạnh vạc hiện bệnh nghề nghiệpcho những người lao động, thăm khám thời hạn cho tất cả những người lao cồn mắc bệnh công việc và nghề nghiệp theocông cụ.

2. Tổ chức hội chẩn căn bệnh nghề nghiệp(trường hợp cần) cùng chịu trách nát nhiệm trước điều khoản về kết quảchẩn đoán bệnh công việc và nghề nghiệp.

3. Tmê man gia hội đồng giám định y khoacác cấp cho nhằm thẩm định dịch nghề nghiệp và công việc (Lúc bao gồm yêu cầu).

4. Tổng đúng theo và report tình hình khámbệnh dịch nghề nghiệp gửi về Ssống Y tế hoặc y tế Sở, ngành trước thời điểm ngày 05 mon 7 đối vớireport 6 mon đầu năm mới cùng trước thời điểm ngày 10 tháng 0một năm sau đối với báo cáo cả năm theo hướng dẫn tại Phú lục 9 cùng Phụ lục 12 ban hànhcố nhiên Thông tư này.

Điều 24. Tráchnhiệm của Ssống Y tế

1. Chỉ đạo các cơ sở đi khám căn bệnh nghềnghiệp tiến hành công tác thăm khám sức khỏe trước khi cha trílàm việc, thăm khám sức mạnh vạc hiện căn bệnh nghề nghiệp mang đến ngườilao hễ, xét nghiệm định kỳ cho tất cả những người lao đụng mắc dịch công việc và nghề nghiệp và trường đoản cú tổ chức điềutra căn bệnh nghề nghiệp và công việc thuộc phạm vi được giao thống trị.

2. Công bố công khai minh bạch bên trên Cổng báo cáo điện tử của Ssống Y tế bên cạnh đó gửi Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường xung quanh y tế) list những các đại lý thăm khám căn bệnh nghề nghiệp và công việc sẽ đượccấp giấy phép vận động trong thời hạn 03 ngày thao tác nói từngày trao giấy phép hoạt động.

3. Tkhô cứng tra, soát sổ thời hạn hoặcđánh giá bỗng xuất buổi giao lưu của những các đại lý thăm khám bệnh dịch công việc và nghề nghiệp đã có cấpphnghiền vận động.

4. Tổng đúng theo với gửi báo cáo tổng hợptình trạng dịch nghề nghiệp và công việc trong tỉnh và trong lĩnh vực về BộY tế (Cục Quản lý môi trường thiên nhiên y tế), report gửi trước ngày15 mon 7 thường niên so với báo cáo 6 tháng đầu năm mới với trước ngày 15 tháng 01năm sau so với report cả năm theo phương pháp tại Phú lục 9 và Prúc lục 12 banhành tất nhiên Thông tư này.

Điều 25. Tráchnhiệm của Cục Quản lý môi trường xung quanh y tế - Sở Y tế

1. Chỉ đạo, tổ chức triển khai tiến hành côngtác đi khám sức mạnh trước lúc bố trí làm việc, thăm khám sức khỏe định kỳ phát hiện tại dịch công việc và nghề nghiệp, khám chu kỳ cho tất cả những người lao động mắcbệnh công việc và nghề nghiệp cùng điều tra dịch công việc và nghề nghiệp trên phạm vi toàn nước.

2. Xây dựng cửa hàng dữ liệu bệnh dịch nghềnghiệp bao hàm những câu chữ sau:

a) Thương hiệu trang bị chất, trang trang bị,nhân lực Giao hàng công tác làm việc đi khám căn bệnh nghề nghiệp;

b) Các nhân tố cósợ hãi trong môi trường lao động;

c) Số các đại lý laocồn bao gồm tín đồ lao động mắc bệnh nghề nghiệp;

d) Số fan lao cồn mắc dịch nghềnghiệp;

đ) Tình hình căn bệnh nghề nghiệp;

e) Tình hình triển khai chế độ, chínhsách đối với người lao hễ mắc bệnh dịch công việc và nghề nghiệp.

3. Công tía các đại lý xét nghiệm căn bệnh nghềnghiệp đã có được trao giấy phép hoạt động bên trên cổng thông báo điệntử của Sở Y tế.

4. Chỉ đạo các Viện nằm trong hệ Y tế dựchống cùng các trường Đại học Y, Dược xuất bản câu chữ, tổ chức triển khai huấn luyện về bệnhcông việc và nghề nghiệp.

5. Pân hận hợp với những đơn vị chức năng liên quanlý giải thực hiện tiến hành Thông tư này và tiến hành vấn đề tkhô hanh tra, kiểmtra hoạt động vui chơi của những các đại lý xét nghiệm dịch nghề nghiệp và công việc.

Chương thơm VII

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 26. Điều khoản tmê say chiếu

Trường vừa lòng những văn phiên bản được dẫn chiếu vào Thông bốn này bị thay thế hoặc sửa đổi, bổ sungthì vận dụng theo những văn uống phiên bản sửa chữa thay thế hoặc sửa đổi bổsung.

Điều 27. Hiệu lực thi hành

1. Thông tứ nàygồm hiệu lực Tính từ lúc ngày 15 tháng 8 năm năm nhâm thìn.

2. Thông bốn liên tịch số 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày trăng tròn tháng bốn năm 1998 của liên tịch Bộ Y tế- Sở Lao động - Thương binch với Xã hội lý giải thực hiệncác vẻ ngoài về căn bệnh nghề nghiệp và công việc và Thông tứ số 12/2006/TT-BYT ngày 10 mon 11năm 2006 của Bộ Y tế lý giải khám bệnh nghề nghiệp hếthiệu lực thực thi hiện hành thực hành Tính từ lúc ngày Thông bốn này có hiệu lực thực thi hiện hành.

Trong quy trình tiến hành nếu gồm vướngmắc kiến nghị những tổ chức triển khai, đơn vị cùng cá thể phản ảnh kịp thời về Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường xung quanh y tế) để nghiên cứu và phân tích, cẩn thận xử lý./.

Nơi nhận: - VPCP (Vụ KGVX, Công báo, Cổng TTĐT CP); - Các Sở, phòng ban ngang Sở, phòng ban trực thuộc CP; - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL); - Sở trưởng (để báo cáo); - Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; - Ủy Ban Nhân Dân các thức giấc, thành phố trực thuộc TW; - Slàm việc Y tế các thức giấc, thị trấn trực ở trong TW; - Y tế các ngành; - Trung chổ chính giữa YTDPhường các tỉnh, thị trấn trực trực thuộc TW; - Trung trung khu BVSKLĐ&MT những tỉnh, tỉnh thành trực thuộc TW; - Cổng thông báo năng lượng điện tử Bộ Y tế; - Lưu: VT, PC, MT(03)

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Tkhô giòn Long

PHỤ LỤC 1

MẪU GIẤY GIỚI THIỆU CỦA NGƯỜI SỬ DỤNGLAO ĐỘNG(Ban hành đương nhiên Thông tư số 28/2016/TT-BYT ngày 30 mon 6 năm năm 2016 của Bộtrưởng Sở Y tế)

CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Số: …………../GGT

…….1…….., ngày …… mon …… năm ……

GIẤYGIỚI THIỆU

Kính gửi:………….2…………………………

Tên ban ngành, đơn vị chức năng ra mắt ngườilao hễ ………………………………………………

Trân trọng giới thiệu: Ông/ Bà: ………………………………………giới tính: □ phái nam □ nữ

Sinh ngày ………….. mon ………….. năm …………………………………………………

Số CMND ……………………… cấp cho ngày ………mon ………năm ……..trên ……………

Nghề/các bước sẵn sàng bố trí hoặcvẫn làm: ………….…………………………………

Yếu tố gồm hại: ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Được cử mang lại đại lý thăm khám căn bệnh nghề nghiệpđể: ……………………….3…………………

Trân trọng cảm ơn./.

LÃNH ĐẠO CƠ STại LAO ĐỘNG (Ký, ghi rõ họ tên, đóng góp dấu)

_______________

1 Địadanh

2 Têncơ sở thăm khám căn bệnh nghề nghiệp

3 Khám sức khỏe trước khisắp xếp làm cho việc/ nhằm khám chu trình bệnh nghề nghiệp và công việc.

PHỤ LỤC 2

MẪU PHIẾU KHÁM SỨC KHỎE TRƯỚC KHI BỐTRÍ LÀM VIỆC(Ban hành hẳn nhiên Thông bốn số 28/2016/TT-BYT ngày 30 mon 6năm năm 2016 của Bộ trưởng Sở Y tế)

Ảnh màu sắc (4 x 6cm)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vày - Hạnh phúc ---------------

PHIẾU KHÁM SỨC KHỎE TRƯỚC KHI BỐ TRÍ LÀM VIỆC

Họ cùng thương hiệu (viết chữ in hoa): …………………………………………………………………….

Giới: Nam □ bạn nữ □ Sinh ngày ……………….mon ………năm………………………

Lý do thăm khám sức mạnh (ghi cầm thểngành, nghề, quá trình đã làm việc):

………………………………………………………………………………………………………

I. TIỀN SỬ BỆNH (ghi rõ thương hiệu bệnh/hộibệnh bệnh/triệu hội chứng dịch đã mắc hoặc vẫn mắc của đốitượng khám mức độ khỏe)

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

II. YẾU TỐ TIẾPhường XÚC NGHỀ NGHIỆP

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

III. NỘI DUNG KHÁM

1. Khám tổng quát

TT

Nội dung khám

Kết quả

Phân loại

1

Thể lực

Ngày... .tháng... .năm …….

Nhân viên y tế ký và ghi rõ chúng ta tên

Chiều cao ………..centimet, Cân nặng nề ……….. kg

Chỉ số BMI ……………………………………

Huyết áp …………………; mạch …………..

2

Khám nội khoa

Ngày....mon....năm ………

Bác sỹ đi khám cam kết cùng ghi rõ chúng ta tên

Tuần hoàn

Hô hấp

Tiêu hóa

Thận - Tiết niệu

Nội tiết

Cơ - Xương - Khớp

Thần kinh

Tâm thần

3

Mắt

Ngày....mon....năm……..

Bác sỹ xét nghiệm cam kết cùng ghi rõ họ tên

Khám thị lực:

Không kính: Mắt phải: …………………

Mắt trái ……………………

Có kính: Mắt phải: ………………….

Mắt trái ……………………

Các dịch về mắt (ví như có): ………………

4

Tai - Mũi - Họng

Ngày....tháng....năm………..

Bác sỹ khám ký kết với ghi rõ chúng ta tên

- Khám thính lực:

Tai trái: Nói thường: ………….m;

Nói thầm: …………….m;

Tai phải: Nói thường: ………….m;

Nói thầm: ……………..m;

- Các căn bệnh về tai, mũi, họng (ví như có) ….

……………………………………………….

5

Răng - Hàm - Mặt

Ngày.... tháng....năm ………

Bác sỹ thăm khám ký cùng ghi rõ họ tên

- Khám: Hàm trên: ……………..

Hàm dưới: …………….

- Các bệnh dịch về Răng - Hàm - Mặt (nếu có)

6

Da liễu

Ngày....mon....năm………..

Bác sỹ thăm khám ký với ghi rõ bọn họ tên

7

Khám sản, phú khoa

Ngày....mon....năm………

Bác sỹ xét nghiệm ký và ghi rõ họ tên

8

Khám nước ngoài khoa

Ngày.... tháng....năm ……….

Bác sỹ xét nghiệm ký kết và ghi rõ bọn họ tên

9

Cận lâm sàng theo trải đời của bác sỹ khám lâm sàng

2. Khám phát hiện nay căn bệnh liênquan lại mang đến vị trí làm cho việc (Nội dung thăm khám theo hướngdẫn tại Phụ lục 4 ban hành tất nhiên Thông tưnày)

- Lâm sàng:

………………………………………………………………………………………………………

- Cận lâm sàng:

………………………………………………………………………………………………………

III. KẾT LUẬN

1. Phân nhiều loại sức khỏe: ……………………………………………………………………………

2. Các bị bệnh (nếu có) …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

3. Lúc Này đủ/không đủ sức mạnh làm việc cho ngành nghề, công việc (Ghi cụ thể giả dụ có), hướnggiải quyết (trường hợp có) …………………………………………………………….

Xem thêm: Bệnh Mề Đay Và Cách Chữa Trị Bệnh, Bệnh Mày Đay Có Lây Không Và Liệu Có Tự Khỏi

………………………………………………………………………………………………………

Ngày tháng năm ……. THỦ TRƯỞNG CƠ STại KHÁM BỆNH NGHỀ NGHIỆPhường (ký kết thương hiệu, đóng góp dấu và ghi rõ chúng ta tên)

PHỤ LỤC 3

MẪU SỔ KHÁM SỨC KHỎE PHÁT HIỆN BỆNHNGHỀ NGHIỆP(Ban hành kèm theo Thông bốn số 28/2016/TT-BYTngày 30 mon 6 năm năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Hình ảnh màu (4 x 6cm)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vày - Hạnh phúc ---------------