Quality assurance là gì? Nghĩa của từ Quality assurance trong y khoa y học y sinh là gì?

0
106
Quality assurance là gì? Nghĩa của từ Quality assurance trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Quality assurance là gì? Nghĩa của từ Quality assurance trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

sự bảo đảm chất lượng

bảo đảm phẩm chất

sự đảm bảo chất lượng

bảo hiểm chất lượng

Quản lý chất lượng, những bước thông thường được đưa ra, nó bao gồm việc kiểm tra quá trình thăm khám các đối tượng và các phantom làm mẫu thử, để đảm bảo chắc chắn rằng một thiết bị hoạt động đạt được hiệu suất mong muốn.

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE