Pulser là gì? Nghĩa của từ Pulser trong y khoa y học y sinh là gì?

0
156
Pulser là gì? Nghĩa của từ Pulser trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Pulser là gì? Nghĩa của từ Pulser trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/‘pʌlsə/

(kỹ thuật) bộ tạo xung; máy phát xung

(máy tính ) máy phát xung

bộ tạo xung, máy phát xung

Bộ tạo xung, máy phát xung

bộ sinh xung

bộ tạo xung

máy phát xung

Nghĩa chuyên nghành

một thành phần của một thiết bị siêu âm tạo ra tín hiệu kích thích đầu dò áp điện để phát ra một chùm siêu âm.

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE