Pulse-echo ultrasound là gì? Nghĩa của từ Pulse-echo ultrasound trong y khoa y học y sinh là gì?

0
188
Pulse-echo ultrasound là gì? Nghĩa của từ Pulse-echo ultrasound trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Pulse-echo ultrasound là gì? Nghĩa của từ Pulse-echo ultrasound trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

một kiểu thăm khám mà trong đó xung siêu âm có thời gian tồn tại ngắn được truyền vào vùng cần kiểm tra và kết quả cho ta tín hiệu dội từ tán xạ và phản xạ được thu thập và hiển thị. Chiều sâu phản xạ được xác định bởi thời gian chễ giữa xung truyền và x

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE