Public address system for patient guide là gì? Nghĩa của từ Public address system for patient guide trong y khoa y học y sinh là gì?

0
171
Public address system for patient guide là gì? Nghĩa của từ Public address system for patient guide trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Public address system for patient guide là gì? Nghĩa của từ Public address system for patient guide trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Hệ thống loa, tăng âm hướng dẫn bệnh nhân

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây: