Portable pulse oxymeter là gì? Nghĩa của từ Portable pulse oxymeter trong y khoa y học y sinh là gì?

0
145
Portable pulse oxymeter là gì? Nghĩa của từ Portable pulse oxymeter trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Portable pulse oxymeter là gì? Nghĩa của từ Portable pulse oxymeter trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Máy đo nồng độ boã hoà ôxy cầm tay

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE