Portable dental chair unit là gì? Nghĩa của từ Portable dental chair unit trong y khoa y học y sinh là gì?

0
179
Portable dental chair unit là gì? Nghĩa của từ Portable dental chair unit trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Portable dental chair unit là gì? Nghĩa của từ Portable dental chair unit trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Ghế khám và điều trị răng

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE