Pool suction tube with outer tube to be là gì? Nghĩa của từ Pool suction tube with outer tube to be trong y khoa y học y sinh là gì?

0
295
Pool suction tube with outer tube to be là gì? Nghĩa của từ Pool suction tube with outer tube to be trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Pool suction tube with outer tube to be là gì? Nghĩa của từ Pool suction tube with outer tube to be trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Đầu hút Pool, vỏ bọc có đục lỗ, 225 mm, thép không gỉ

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây: