Plester rasp là gì? Nghĩa của từ Plester rasp trong y khoa y học y sinh là gì?

0
149
Plester rasp là gì? Nghĩa của từ Plester rasp trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Plester rasp là gì? Nghĩa của từ Plester rasp trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Rũa Plester

Rũa Plester

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE