Platelets là gì? Nghĩa của từ Platelets trong y khoa y học y sinh là gì?

0
708
Platelets là gì? Nghĩa của từ Platelets trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Platelets là gì? Nghĩa của từ Platelets trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Tiểu huyết cầu

Tiểu huyết cầu

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE