Piezoelectric effect là gì? Nghĩa của từ Piezoelectric effect trong y khoa y học y sinh là gì?

0
119
Piezoelectric effect là gì? Nghĩa của từ Piezoelectric effect trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Piezoelectric effect là gì? Nghĩa của từ Piezoelectric effect trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

hiện tượng áp điện

hiệu ứng áp điện

hiệu ứng quang điện

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE